10.042 Marinus Antonius Alfonsus van Riet. Zoon van 09.013

 

Hij werd geboren te Cuyk op 1 juni 1889.

Hij oefende vele beroepen uit en wij kenden hem als vioolspeler in een orkestje, houder van een bloemenwinkel, medevennoot in een klein gloeilampenfabriekje en tenslotte als elektricien in dienst bij de Firma "Siemens Halske" te Berlijn en hij heeft als zodanig meegewerkt aan de automatisering van de telefooncentrales in ver- schillende grote steden van ons land.

Ik zelf herinner mij "Ome Rienus", zoals wij hem noemden, als een lieve en aardige oom, die wonderen kon doen met zijn viool.

Vader sprak over Ome Rienus vaker als, "Die Flierefluiter" en dat konden wij niet waarderen, temeer daar Vader in onze ogen,op geen stukken na zo aardig was als 'onze' ome Rienus.

Marinus trouwde voor de eerste maal te Cuyk op 10 oktober 19?? met Anna Wilhelmina Jansen, die geboren was te Cuyk op 10 oktober 1888, als dochter van Albertus Jansen, wagenmaker en Petronella van Elst. Zij overleed te Eindhoven op 26 november 1928.

Marinus hertrouwde met Maria Carré. Zij was eerder gehuwd geweest en weduwe van Van den Brand. Nadat dit huwelijk door scheiding ontbonden was bleef Marinus samenwo­nen met zijn huishoudster, Emma van der Horst.

Marinus overleed in Oud-Beyerland op 18 november 1969.

 

Uit het eerste huwelijk zijn geboren:

 

11.124 Vincentius Albertus Wilhelmus van Riet, geboren te Tilburg op 10 april 1915. Hij overleed aldaar op 28 februari 1923.

 

11.125 Petronella Alberta Maria van Riet, geboren te Tilburg op  0 juli 1916. Zij huwde te Nijmegen op 14 november 1950 met Johannes Franciscus Borrie. Hij overleed in 1985. Nellie woonde laatstelijk in Nijmegen.

 

11.126 Albertus Petrus Maria van Riet, geboren te Tilburg op 20 januari 1918 en aldaar overleden op 3 januari 1920.

 

11.127 Johanna Frederika van Riet, geboren te Tilburg op 27 oktober 1919. Zij overleed te Amsterdam op 16 mei 1974.

 

11.128 Maria Cornelia van Riet, geboren te Tilburg, als tweelingzusje van Johanna, op 27 oktober 1919. Zij huwde met D. Heuysing.

 

11.129 Alberta Petronella Gerarda van Riet, geboren te Tilburg op 4 april 1921. Zij trouwde met R.v.Beers.

 

11.130 Cornelia Maria Wilhelmina van Riet, geboren te Tilburg op 16 mei 1922 en aldaar overleden op 23 februari 1923.

 

11.131 Vincentius Wilhelmus Maria van Riet, geboren te Tilburg op 4 december 1923.