10.037 Johannes Lambertus Joseph van Riet. Zoon van 09.012

 

Hij werd geboren te Beers op 18 september 1903.

Hij werkte aanvankelijk als molenaar op de molen van zijn vader. Later bekwaamde hij zich als smid en bankwerker en werkte hij bij de fabriek voor stalen ramen en kozijnen van Smits te Cuyk. Vanaf zijn jongensjaren had hij belangstelling voor de fotogra­fie. Hij ontwikkelde en drukte zelf de door hem geschoten plaat­jes af. Op latere leeftijd hield hij zich bezig met het draaien en modelleren van houten nappen, schalen en dergelijke.

Hij trouwde te Beers op 6 april 1937 met Johanna Maria Petronella Terburg, die geboren was te Haps op 13 juni 1912, als dochter van Adrianus Terburg, veldwachter te Beers en van Gerarda Willems.

Zij overleed te Boxmeer (in het Maasziekenhuis) op 10 juni 1989.

Hij overleed eveneens in het Maasziekenhuis op 23 januari 1996

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

11.090 Antonius Johannes Adrianus van Riet, geboren te Beers op 3 september 1937.

 

11.091 Adrianus Gerardus Maria van Riet, geboren te Beers op 23 november 1938.

 

11.092 Johannes Henricus Jozef van Riet, geboren te Beers op 12 juli 1940.

 

11.093 Marie Antoinette van Riet, geboren te Beers op 20 december 1941. Zij huwde te Beers op 5 augustus 1968 met Hermanus  Doedel geboren te Kuinre op 20 april 1940, als zoon van Gerard Doedel en van Elisabeth Ensink. Hij was accountant van beroep. Het gezin heeft 2 doch­ters: Marie Elisa­beth Doe­ del, geboren 17-12-1972 en Marie Antoinette Doedel, geboren 10-9-1974. Herman overleed te Nijmegen in het zieken­huis op 4 oktober 2004.Het gezin woont in Beers.

 

J037aJ037b

 

De bidprentjes van de echtelieden.