10.028 Wilhelmus Cornelis Antonius van Riet. Zoon van 09.012

 

Hij werd geboren te Beers op 15 mei 1886.

Hij moest aanvankelijk zijn vader bijstaan in het molenaars- en bakkersbedrijf, maar hij had evenals zijn broer Antoon een grote belangstelling voor de elektrotechniek. Een wetenschap die vooral in Duitsland een grote vlucht had verkregen. Na lang aandringen toog hij naar Niedermörmter in Duitsland om zich deze nieuwe technische kennis eigen te maken. Hij werd van beroep elektrotechnicus en eigenaar van een elektrotechnisch installa­tiebureau annex winkel in de Koestraat te Tilburg.

Hij trouwde te Cuyk op 16 juni 1910 met Antonia Maria Jans, die geboren was te Gassel op 15 mei 1885, als dochter van Willem Jans, landbouwer en Theodora van Lanen. Beide wonende in Cuyk. Willem was volgens de trouwakte (Cuyk nr.15), molenaar van beroep en wonende te Beers.

Antonia overleed te Tilburg op 6 oktober 1964.

Wilhelmus overleed te Goirle op 12 oktober 1968.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

11.062 Maria Josephina Antonia van Riet, geboren te Niedermörmter op 23 augustus 1910. Zij trouwde te Tilburg op 7 september 1938 met Marinus Antonius Johannes Roelofs, die geboren was te Overasselt op 28 maart 1908 en onderwijzer van beroep. Zij was woonde in Grave. Hun zoon Jan woont in Druten.

 

11.063 Theodora Wilhelmina Anna Maria van Riet, geboren te Cuyk op 15 augustus 1911. Zij was onderwijzeres van beroep en trouwde op 8 oktober 1949 te Tilburg met Antonius Verstij­nen, geboren te Rotterdam op 8 oktober 1919, van beroep Mr. Dr. in de rechten. Het gezin woonde in Tilburg.

 

11.064 Antonia Helena van Riet, geboren te Nütterden (Dl) op 29 oktober 1912. Zij was onderwijzeres en woont ongehuwd in Tilburg.

 

11.065 Wilhelmus Cornelis Antonius van Riet, geboren te Tilburg op 1 december 1913. Hij was missionaris bij de paters van Mill Hill. Hij werd tot priester gewijd op 7 juni 1941. Hij werkte van 1946 tot eind 1979 in de missie te Kenia. Hij sleet zijn laatste levensjaren als emeritus missionaris in Oosterbeek. Hij overleed op 27 mei 1999 aldaar.

 

11.066 Josephus Johannes van Riet, geboren te Tilburg op 31 augustus 1916.

 

11.067 Anna Cornelia van Riet, geboren te Tilburg op 7 mei 1918. Zij trouwde te Tilburg op 23 november 1948 met Petrus Adrianus Hofman, die geboren was te Wijchen op 19 december 1918, timmerman-uitvoerder van beroep. Het gezin was woonach­tig te Grave. Hier woont nu hun zoon.

 

11.068 Helena Henrica Petronella van Riet, geboren te Tilburg op 20 december 1919. Zij trouwde te Tilburg op 20 oktober 1947 met Henricus Arts, die geboren was te Overasselt op 9 februari 1919 en boekhouder van beroep. Het gezin telde 4 zonen en 3 dochters en woonde in Wijchen.

 

11.069 Antonius Johannes Josephus van Riet, geboren te Tilburg op 24 maart 1921.

 

11.070 Jacobus Johannes Cornelis van Riet, geboren te Tilburg op 5 augustus 1922.

 

11.071 Henricus Bernardus Cornelis van Riet, geboren te Tilburg op 10 november 1923.

 

11.072 Cornelia Bernadina Maria van Riet, geboren te Tilburg op 6 april 1926. Zij trouwde te Tilburg op 14 januari 1950 met Willem Kobussen, geboren te Nijmegen op 25 oktober 1925 en verzekeringsadviseur van beroep. Het gezin heeft 3 zonen en 4 dochters en is woonde in Helmond. Hun zoon D.Kobussen woont in Beers.

 

11.073 Paulus Theodorus Josephus van Riet, geboren te Tilburg op 1 juli 1927 en aldaar overleden op 18 november 1927.

 

11.074 Paulina Antonia Hendrika van Riet, geboren te Tilburg op 16 januari 1929. Zij trouwde te Tilburg op 15 september 1949 met Cornelis Denissen. Het gezin heeft 3 dochters en woont in Tilburg

 

J028a

 

Het gezin van Wilhelmus Cornelis Antonius van Riet en Anto­nia

 

J028b

 

Maria Jans bij de priesterwijding van Wim, op 6 juli 1941.


J028cJ028d

J028eJ028f

 

De bidprentjes van enige gezinsleden.