10.025 Wilhelmus Cornelis van Riet. Zoon van 09.010

 

Hij is geboren en R.K. gedoopt te Cuyk op 3 april 1885.

Hij was een zeer musicaal begaafde jongen en reeds op de frater­school werd aan deze be­gaafdheid veel aandacht geschonken. Dit te meer daar zijn moeder hen reeds op vijfjarige leeftijd ontvallen was en zijn vader door de omstandigheden niet in staat was hem al datgene te bieden wat voor deze ontwikkeling nodig is. Tenslotte werd hij te Cuyk benoemd tot koster-organist. Later was hij oprichter en directeur van de Kerkelijke Harmonie in Cuyk. Hij was tevens aangesteld om orgelles te geven aan de studenten in het moederklooster van de Kruisheren te St.Agatha.

Voor zijn werk werd hij door Z.H.Paus Pius de elfde, begiftigd met de Pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'.

Hij trouwde te Cuyk op 18 november 1907 met Maria Wilhelmina Worm die geboren was te Giesbeek op 8 september 1879, als dochter van Gradus Worm, molenaar en van Grada Hendriks.

Zij overleed op de dag van de bevrijding, in het huis van ome Antoon te Beers op 20 september 1944. Vanwege de hevige artillerie-bombardementen bij de bevrij­dingsgevechten van de Geallieerden tegen het Duitsche bezettingsleger waren zij daarheen ge­vlucht.

Wilhelmus Cornelis overleed te Cuyk op 9 maart 1958.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

11.060 Anna Gerarda Maria van Riet, geboren te Cuyk op 16 septem­ ber 1908. Zij trouwde te Cuyk op 30 maart 1948 met Henricus Theodorus Josephus Ghijsen, die geboren was te Cuyk op 28 maart 1915. Het echtpaar dreef samen een schoenenzaak annex schoenmakerij in de Grotestr. 27 te Cuyk. Een winkel die al meer dan 100 jaar door de familie Ghijsen gedreven werd. De zaak wordt nu gevoerd door hun zoon Theodorus Wilhelmus Henricus Maria Ghijsen. Geboren te Cuyk op 12 sept. 1949 en gehuwd met Karin Franckenstein, afkomstig van Düsseldorf. In 2000 beëindigden zij de zaak en zij wonen nu in Goch (Duitsland).

 

11.061 Gerarda Arnolda van Riet, geboren te Cuyk op 11 december 1909. Zij was kraamverzorgster van beroep en werkzaam in Schijndel. Zij trouwde te Schijndel op 18 november 1941 met Ferdinand August van Hooft, die geboren was te Nistelrode op 14 januari 1899. Hij was weduwnaar van Helena Petronella van der Putten en garagehouder van beroep. Later werd hij oprichter en directeur van de gezamelijke Van Hooft bedrijven B.V. te Den Bosch, Schijndel en Uden.

 

J025a


Het gezin van Wilhelmus Cornelis van Riet.

 

J025bJ025dd

 

Wilhelmus het orgel bespelend in Cuyk en Maria van Riet-Worm

 

J025c

 

De bidprentjes van de echtelieden.