10.012 Johannes Petrus van Riet. Zoon van 09.001

 

Hij werd geboren te Delft op 2 juni 1894.Hij was bakker van beroep.

Op 6 februari 1913 vertrok hij naar Amsterdam.

Later verhuisde hij naar Rotterdam.

Hij huwde op 25 maart 1931 met Maria Sibilla Gregoire. Zij was geboren op 1 februari 1893 te Maastricht. Bij het bombardement van Rotterdam verloren zij hun woning en hebben daarna afwisselend in Delft en Den Haag gewoond. Hun huwelijk kwam onder grote druk te staan, zodanig dat de kinderen bij hun oom Johan kwamen te wonen.

Zij overleed op 3 mei 1959. Hij stierf op 3 mei 1971.

 

Uit hun huwelijk zijn geboren:

 

11.042 Elisabeth Cornelia van Riet. Geboren te Rotterdam op 17 maart 1932. Zij is, als gevolg van een geestelijke handicap in haar ontwikkeling achtergebleven.

 

11.043 Cornelia Maria van Riet. Geboren te Rotterdam op 25 okto­ber 1933. Zij was onderwijzeres aan een Lagere School en huwde op 30 december 1986 voor de wet en op 30 december 1986 te Delft met Albertus Christiaan Antonius Leechburch Auwers, die geboren is op 8 augustus 1929. Hij was werkzaam was bij 'De Algemene Rekenkamer' in Den Haag. Op 22 oktober 1988 werd hij tot diaken gewijd. Zij zingt vol overgave in een Sla­visch-Byzantyns-koor. Hij houdt van kaarten, lezen en samen van crypto­grammen. Zij wonen in Den Haag.

 

J012a

 

Uit het trouwboekje van Johannes Petrus van Riet.