10.001 Henricus Cornelis van Riet. Zoon van 09.001

 

Hij werd geboren te Bergharen op 12 april 1863.

Hij begon zijn loopbaan als molenaarsleerling op zeer jeugdige leeftijd, circa 1876 te Boxtel. Na zijn militaire dienstplicht als loteling van de lichting 1883 en ingedeeld bij het derde regiment Vestingar­­tillerie te Gorinchem, waar hij 1 jaar actief en 4 jaar reserve-plichtig was, toog hij naar Jutphaas en Amersfoort. In 1886 werd hij molenaarsknecht te Soest.

Hij trouwde te Amersfoort op 6 oktober 1886 met Johanna van Keken die geboren was te Amersfoort op 18 januari 1867.

Op 16 april 1888 vertrok hij met zijn gezin van Amersfoort naar Hof van Delft, om als molenaar in dienst te treden op de korenstellingmo­len "De Fortuin". Eigenaar van de molen was de familie van Rossum. De molen werd in de jaren 1916 - 1917 afgebroken en steen voor steen weer opgebouwd in het openluchtmuseum te Arnhem, waar deze nog steeds te bewonderen is.

Na te Delft nog tot 1913 op de elektrische maalderij in de Visstraat als molenbaas gewerkt te hebben, vertrok hij naar De Lier om molenaar te worden van de elektrische maalderij "De Tijdgeest" Hij woonde in die tijd met zijn gezin in de Hoofdstraat.

Op 68-jarige leeftijd beëindigt hij zijn loopbaan als molenaar, om terug te keren naar Delft en met zijn gezin een winkelpand te betrekken aan de Spoorstraat nr 72, op de hoek van de Corne­lis Fockstraat. De zaak, een winkel in rook- en snuifta­bakswa­ren, werd gedreven door zijn twee ongehuwde dochters Johanna Hendrika en Cornelia.

Henricus overleed te Delft op 15 maart 1943.

Johanna overleed te Delft op 15 september 1952.

 

Uit hun huwelijk zijn geboren:

 

11.001 Antonia Wilhelmina van Riet, geboren te Amersfoort op 9 december 1886. Zij trouwde te Delft op 27 mei 1914 met Bartholomeus Hubertus Valk, die geboren was te Delft op 3 augustus 1886 en fabrieksarbeider van beroep.

 

11.002 Wilhelmus Arnoldus van Riet, geboren te Hof van Delft op 14 juni 1889.

 

11.003 Wilhelmina Antonia van Riet, geboren te Hof van Delft op 16 januari 1891. Zij trouwde te Delft op 17 juli 1915 met Wilhelmus Plomp, die geboren was te Delft op 6 juli 1890 en glazenier of glasblazer van beroep was.

 

11.004 Arnoldus Matheus van Riet, geboren te Hof van Delft op 10 oktober 1893.

 

11.005 Johanna Hendrika van Riet, geboren te Hof van Delft op 23 juni 1894. Zij was winkelierster in tabak en rookartike­len aan de Corn.Fockstr.2 te Delft. Zij overleed ongehuwd te Delft op 15 februari 1966.

 

11.006 Hendricus Cornelis van Riet, geboren te Hof van Delft op 24 mei 1896.

 

11.007 Cornelis Hendricus van Riet, geboren te Hof van Delft op 4 januari 1898.

 

11.008 Cornelia van Riet, geboren te Hof van Delft op 28 februari 1900. Zij dreef samen met haar zuster de tabakswinkel. Zij overleed eveneens ongehuwd op 12 januari 1967 en werd op 17 januari bijgezet in het familiegraf op het R.K. kerkhof in Hof van Delft.

 

11.009 Franciscus Josephus Maria van Riet, geboren te Hof van Delft op 1 september 1902. Hij is ongehuwd overleden.

 

11.010 Antonius Marie van Riet, geboren te Hof van Delft op 21 juni 1906.

 

 

De huwelijksakte van Henricus Cornelis van Riet en Johanna van Keken.

 


De Kerkelijke bevestiging van het Huwelijk.

 


Het militair paspoort en het Getuigschrift van een werkgever.

 


Johanna en Henricus en hun Molen

 

 

Hun bidprentjes.

 


Een aantal gezinsleden, kinderen en aanverwanten van Henricus Cornelis van Riet.

 

 

Nog enkele bidprentjes.