09.013 Vincentius Lambertus van Riet. Zoon van 08.003

 

Hij is geboren te Cuyk aan de Maas op 24 september 1854.

Hij was molenaar en bakker van beroep.

Hij was bezitter van de Bergkorenmolen "De Jan van Cuyk", die gelegen was aan het Hagelkruis te Cuyk. Deze molen was hem ter gelegenheid van zijn huwelijk aangeboden door zijn ouders.

Aan de molen was een bakkerij en winkel verbonden.

De molen is thans eigendom van de gemeente Cuyk aan de Maas.

Hij trouwde te Beers op 12 juni 1881 met Maria Henrica Poos,

die geboren was te Gassel (Gemeente Beers) op 28 februari 1858, als dochter van Peter Poos, landbouwer en tevens burgemeester van Gassel en van Maria Elisabeth Cloosterman.

Vincentius overleed te Cuyk op 27 augustus 1907.

Maria overleed te Schiedam op 13 oktober 1936.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

10.039 Wilhelmus Petrus Gerardus van Riet, geboren te Cuyk in de molen aan het hagelkruis op 10 juni 1882.

 

10.040 Cornelia Johanna Agatha van Riet, geboren te Cuyk op 3 oktober 1883. Zij was hoeden-modiste van beroep en huwde  te Cuyk op 20 novenber 1917 met Franciscus Antonius Johannes Scheefhals, geboren te 's Hertogenbosch op 11 mei 1892, als zoon van Johannes Franciscus Scheefhals en Catharina Hirder. Hij was hoofdvertegenwoordiger voor Brabant en Limburg van de vleeswarenfabriek 'Anton Hunnink'.  Cornelia overleed te Heerlen op 30 oktober 1956.

 

10.041 Wilhelmus Gerardus Theodorus van Riet, geboren te Cuyk op 16 februari 1886. Hij werd met een misvormde rechterarm en -hand geboren. Hij leerde zich de vaardigheid aan met zijn linkerhand op een wel zeer uitzonderlijk fraaie wijze te schrijven. Hij werd dan ook door velen uit de ambtelijke, klerikale alsook particuliere wereld aangezocht om akten, diploma's, proclamaties etc. te kalligraferen. Hij werkte als administrateur bij 'n grossier in Nijmegen. Tijdens een roeitocht op de Maas, sloeg onverhoeds de boot om, waardoor ieder in het koude Maaswater belandde. Hij kreeg longontsteking en overleed op 9 augustus 1910.

 

10.042 Marinus Antonius Alfonsus van Riet, geboren te Cuyk op 1 juni 1889.

 

10.043 Petronella Maria van Riet, geboren te Cuyk op 16 juni 1891. Zij werkte als dienstbode in Rotterdam en trouwde te Cuyk op 12 februari 1920 met Gerardus Nicolaas van der Meer, geboren  te Vlaardingen op 9 juni 1894, van beroep dokmeester bij de  scheepswerf 'Wilton Feyenoord' te Schiedam. Petronella overleed te Schiedam op 9 maart 1987.

 

10.044 Johanna Martina van Riet, geboren te Cuyk op 31 januari 1897 en evenals haar oudere zus, hoeden-modiste. Zij trouwde te Cuyk op 12 februari 1920 met Julius Josephus Isphording, geboren te Nijmegen op 23 april 1893, als zoon van Robert Isphording en van Wilhelmina Ningelgen. Hij is vertegenwoordiger voor de ceramische bedrijven 'Petrus Regou' te Maas­tricht. Johanna overleed te Nijmegen op 27 maart 1932. Julius overleed in 1999.

 

10.045 Maria Johanna van Riet, geboren te Cuyk op een onbekende datum ± 1898 en zonder enige verdere beschrijving genoemd.

 

 

Vincentius Lambertus van Riet en Maria Henrica v.Riet-Poos.

 


Een foto van enkele leden van het gezin van Vinc.Lamb.van Riet.

Wilhelmus Petrus Gerardus, Wilhelmus Gerardus Theodorus en Marinus Antonius Alfonsus en de zussen Petronella Maria en Johanna Martina van Riet. Het is mogelijk dat hier niet Wilhelmus Gerar­dus Theodorus staat afgebeeld maar hun neef Wilhelmus Cornelis.

 

 

Van links naar rechts: Cornelia, Petronella, Johanna en Maria van Riet.

 


Het gezin van Petronella Maria van der Meer-van Riet.

 

 

Enkele bidprentjes van leden van het gezin Vincentius Lambertus.

 


De geboorteakte van Vincentius Lambertus van Riet nodig voor zijn huwelijk met Maria Hendrica Poos.

 


Molen "De Jan van Cuyk", later overgegaan naar de oudste knecht.

 

 

Deel van de Huwelijksakte.