09.001 Arnoldus Matheus van Riet. Zoon van 08.001

 

Hij werd geboren te Volkel op 1 januari 1841. Hij was molenaar van beroep. Hij oefende dit beroep uit oa te Batenburg, Gennep (op de korenmolen, die op de Nierswallen stond), Amersfoort en tenslotte op de runmolen gelegen te Delft aan het Ezelsveld.

Zijn zoon Wilhelmus (geb.1892) vertelde, aldus Oom Paul, bij een bezoek, op 6 december 1980, dat hij uit monde van zijn vader vaker het verhaal had horen vertellen over de tocht per huifkar van Gennep naar Amersfoort, met vrouw en kinderen en zijn comple­te huisraad. Een tocht die 12 dagen had geduurd.

Arnoldus trouwde te Batenbug met Antonia van Gent, die geboren was te Bergharen, op 19 maart 1840.

Zij overleed te Delft op 19 januari 1888.

Arnoldus hertrouwde te Delft op 27 februari 1889 met

Cornelia Utberg, die geboren was te Naaldwijk op 20 mei 1859, als dochter van Joannes Godefriedus Utberg. De naam van de moeder is niet bekend. Joannes Godefriedus was een zoon van Swerus (Seve­rus) Utberg, die aanvankelijk Luthers-predikant was en later over ging naar het Rooms Katholieke geloof. Hij werd in 1828 priester gewijd. Hij was predikant oa te Medenblik en Harlingen. Daarna pastoor te Oude Tonge en Zevenhoven.

Arnoldus overleed op 14 oktober 1910 te Delft.

Cornelia overleed op 9 maart 1910 te Delft.

 

Uit de eerste echt werden geboren;

 

10.001 Henricus Cornelis van Riet, geboren te Bergharen op 12 april 1863.

 

10.002 Cornelis van Riet, geboren te Batenburg op 12 mei 1864. Hij was hoofdagent bij de verzekeringsmij. "Victori­a". Hij trouwde te Delft op 10 augustus 1898 met Maria Francisca  Josephina Stratemaker, geboren te Delft op 22 mei 1863. Zij was vroedvrouw van beroep. Hij stierf tussen '40 en '45.

 

10.003 Petrus van Riet, geboren te Batenburg op 18oktober 1865.

 

10.004 Frederika van Riet, geboren te Batenburg op 22 maart 1867. Zij overleed aldaar op 27 november 1871.

 

10.005 Arnoldus van Riet, geboren te Batenburg op 2 december 1868.

 

10.006 Theodorus van Riet, geboren te Gennep op 10 november 1870.

 

10.007 Frederika van Riet, geboren te Gennep op 1 juni 1872. Zij overleed aldaar op 27 juni 1873.

 

10.008 Bertha van Riet, geboren te Gennep op 27 juni 1873. Verder geen gegevens aanwezig.

 

10.009 Hermanus van Riet, geboren te Boxtel op 1 juli 1878.

 

Uit het tweede huwelijk werden geboren;

 

10.010 Johannes Godefriedus van Riet, geboren te Delft op 9 september 1889.

 

10.011 Wilhelmus van Riet, geboren te Delft op 17 februari 1892.

 

10.012 Johannes Petrus van Riet, geboren te Delft op 2 juni 1894.

 

10.013 Petronella Johanna Cornelia van Riet, geboren te Delft op 16 september 1895. Zij trouwde te Delft op 4 juni 1922 met Theodorus Johannes de Munnik, die geboren was te Delft op 28 maart 1892 en van beroep electricien. Hun kleindochter woont in 4706 HP Roosendaal Dolomietdijk 6. Petronella overleed te Alkmaar in juni 1975.

 

10.014 Arnoldus Matthijs van Riet, geboren te Delft op 3 april 1897.

 

10.015 Johannes Cornelis van Riet, geboren te Naaldwijk op 9 maart 1900.

 

10.016 Antonius van Riet, geboren te Naaldwijk op 3 februari 1902.

 

 

De bidprentjes van de echtelieden.

 


Arnoldus Matheus van Riet en Cornelia van Riet-Utberg.