08.079 Herminus Willem van Riet. Zoon van 07.044

 

Hij werd geboren te Rotterdam op 5 februari 1872. Hij volgde de handelsschool te Rotterdam en werd cargadoor en medefirmant van de Firma Ruys en Co. te Rotterdam. Hij verkreeg de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij trouwde te Rotterdam op 21 mei 1896 met Maria van Nooijen, die geboren was te Kralingen op 20 februari 1876, als dochter van Pieter van Nooijen en van Dina de Vos. Het huwelijk werd te R'dam op 18 december 1925 door echtscheiding ontbonden. Herminus over­leed op 25 januari 1932 te Rotterdam in zijn buitenverblijf "Huize Blijdorp". Maria overleed te Zeist op 17 juli 1976.

 

Uit hun huwelijk werden geboren;

 

09.120 Maria Elisabeth van Riet, geboren te Rotterdam op 10 mei  1898 en aldaar overleden in 1899.

 

09.121 Maria Elisabeth Dina van Riet, geboren te Rotterdam op 29 januari 1900. Zij behaalde de akte LO en MO Duitsch te Leiden in 1923. Zij was lerares Duitsch te Batavia van 1924 tot 1927 en in Doetinchem van 1954 tot haar pensionering in 1966. In Indië was zij eigenaresse van de Cultuurondernemin­ gen 'De Rollecate' en 'Tjimenteng'. Zij trouwde te Bandoeng met Cornelis Johannes Buitenrust Hettema, die geboren was te Zwolle op 21 oktober 1895. Hij ging in 1915 als Koloniaal naar Nederlands Indië. Later verliet hij de Militaire Dienst en werd planter en hierna directeur van de eerder genoem­de plantages, waarvan Maria hoofdaandeel­houdster werd. Maria overleed op 5 september 1996 te Bennekom. Hun zoon Bastiaan heeft voor zijn noodlottig overlijden op 7 juni 1983, intensief meegeholpen bij het verzamelen van informatie over het geslacht van Riet. Hun dochter, mevr. Oovermaat, woont Burg. v/d Boschln 35 te Leersum 3956 DB.

 

09.122 Herminus Willem van Riet, geboren te Rotterdam op 12 juni 1901. Hij was directieadviseur bij Purfina-Nederland te ‘s-Gravenhage. Hij trouwde te Rotterdam op 15 mei 1930 met Corne­lia Verhoeff, die geboren was te Rotterdam op 2 augus­tus 1906. Zij overleed te Barendrecht op 26 maart 1987. Herminus overleed op 14 december 1998 te Driebergen. Uit hun huwelijk zijn geen kinderen gebo­ren.

 

09.123 Pieter van Riet, geboren te Rotterdam op 9 augustus 1903.

 

09.124 Elisabeth van Riet, geboren te Rotterdam op 11 april 1905. Zij volgde na de HBS een opleiding tot lerares kinderverzor­ ging en opvoeding. Daar zij in haar jeugd door polio was getroffen, kreeg zij nergens een vaste aanstelling en gaf zij cursussen aan 'boerenmeisjes' in verschillende plaatsen. Ook bij ziekte van anderen mocht zij vervangen. Zij huwde in 1937 met Eduard Dirk Martinus Boerée, zoon van Pieter Boerée en Johanna Rikkers. Het huwelijk werd in 1943 door echt­ scheiding ontbonden. De beide zonen uit het eerdere huwelijk van Eduard werden haar toegewezen.

 

09.125 Jan Warnardus van Riet, geboren te Rotterdam op 7 juni 1906. Hij was procuratie-houder te Tandjong-Priok voor de Neder­lansche Droogdok Mij. Hij trouwde met Johanna Elisa­beth  Helders, geboren te Rot­terdam op 6 april 1907, dochter van Bartholomeus Helders en van Lena Dingena Knegt. Haar vroegere echtgenoot H. Hussern jr. was in 1948 overleden. Het gezin was te Naarden woonachtig. Uit hun huwelijk zijn geen nakomelingen voortgekomen.

 

68a68c68b

 

Een portret van Herminus Willem van Riet en enkele dagblad-advertenties.