08.072 Adriaan Frederik van Riet. Zoon van 07.042

 

Hij is geboren te Goes op 8 december 1868. Van beroep was hij ambtenaar der PTT. Hij trouwde te Haarlem op 5 mei 1898 met Petronella Cornelia Broekmeijer, die geboren was te Haarlem op 1 december 1871. Adriaan zou overleden zijn te Warnsveld op 10 november 1898. Dit jaartal moet beslist later liggen, zeker na 1909, mogelijk 1918. Petronella overleed te Haarlem op 2 september 1954.

 

Hieronder volgt een passage uit een brief van zijn zoon Adriaan Frederik aan oom Paul d.d. 27-9-1979.

Adriaan Frederik was reeds vroeg wees en ging op jonge leeftijd in militaire dienst. Hij kwam (met enkele familieleden, een zus- ter en zijn broer Willem Frederik) in Goes-Kloetinge in contact met de daar vertoevende doktoren van Rentheghem en Frederik van Eeden. De eerste was destijds bekend door genezingen door middel van een zo genoemde 'Saunabule'. Toen Frederik van Eeden zijn utopie "Walden" in Bussum begon, verzocht hij mijn vader zowel als mijn oom Willem hem daarbij terzijde te staan. Hierop zijn wel mijn oom en tante ingegaan, doch mijn vader koos voor een betrekking als PTT-beambte. Hij werkte laatstelijk als assistent eerste klasse in de loketdienst aangetekende stukken aan het hoofdpostkantoor te Haarlem. Oom Willem bleef, tot het fiasco, met "Walden" verbonden. Hij trouwde later met een meisje uit het weeshuis en sleet zijn dagen als conciėrge bij "Linde Tevis Stokvis".

 

Uit het huwelijk van Adriaan en Petronella zijn geboren;

 

09.103 Johannes van Riet. Hij is geboren in ± 1890. Helaas geen verdere gegevens.

 

09.104 Jacob van Riet. Hij is geboren in ± 1895. Hij emigreerde naar Michigan, Grand Rapids, U.S.A.

 

09.105 Franciscus Wilhelmus van Riet, geboren te Amsterdam op 24 februari 1899. Hij bezat een schoenmakerij in Kloetinge. Later vertrok hij naar Haarlem. Hij huwde met F.Althuis.

 

09.106 Cornelia van Riet. Zij is geboren ± 1900. Verdere gege­vens ontbreken.

 

09.107 Willem van Riet. Hij is geboren in ± 1905. Willem zou op latere leeftijd in Arnhem zijn overleden. Verdere gegevens ontbreken.

 

09.108 Adriaan Frederik van Riet. Hij is geboren te Amsterdam op 1 april 1909.

 

Helaas ook hier veel ontbrekende gegevens.