08.019 Leonardus van Riet. Zoon van 07.008

 

Hij werd geboren te Son op 2 juli 1820. Evenals zijn vader werd ook hij klompenmaker. Hij trouwde te Son met Johanna Maria van Genuchten, die geboren was te Son op 2 juli 1820. Zij is op 16 oktober 1863 te Son overleden. Leonardus hertrouwde op 24 april 1871 te Son met Theresia van der Heijden, die geboren was te Son op 15 oktober 1819, als dochter van Hendricus van der Heijden en van Helena van Dinter. Zij overleed te Son op 9 juli 1886. Dit in tegenstelling van wat op het bidprentje staat vermeld als 9 juli 1868. Zij zou anders reeds voor haar trouwdatum zijn overleden. Leonardus overleed te Son op 1 december 1891.

 

Uit het eerste huwelijk werden geboren;

 

09.026 Jan van Riet, geboren te Son op 5 oktober 1861 en aldaar overleden op 15 januari 1862.

 

09.027 Jan van Riet, geboren te Son op 19 maart 1863. Hij was klompenmaker van zijn vak. Hij overleed ongehuwd te Den Bosch op 29 februari 1944.

 

09.028 Petrus van Riet, geboren te Son op 26 december 1865.

 

 

Het bidprentje van Leonardus van Riet en zijn zoon Jan.