08.003 Wilhelmus Arnoldsz.van Riet. Zoon van 07.002

 

Hij werd geboren te Volkel op 20 maart 1816. Hij was van beroep molenaar te Beers. Willem kocht op 22 juli 1852 de Beerse Molen, voor een bedrag van 8030,=. Hij moet een vermogend man zijn geweest, daar hij elk van zijn 3 zonen een molen schonk. Hij trouwde te Helmond op 6 mei 1850 met Cornelia Kemps, die ge- boren was te Oirschot op 24 december 1819, als dochter van Theo­dorus Kemps en Johanna van de Ven. Cornelia overleed te Beers op 12 januari 1858, kort na de geboor­te van hun jongste kind. Wilhelmus overleed eveneens te Beers op 29 juli 1888.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

09.010 Arnoldus Theodorus van Riet, geboren te Cuijk op 28 mei 1851.

 

09.011 Johanna Frederika van Riet, geboren te Beers op 8 mei 1852. Zij overleed aldaar op 1 januari 1858.

 

09.012 Antonius Johannes van Riet, geboren te Beers op 29 juni 1853.

 

09.013 Vincentius Lambertus van Riet, geboren te Cuijk op 24 september 1854.

 

09.014 Theodora Maria Elisabeth van Riet, geboren te Beers op 12 februari 1856. Zij trouwde te Beers met Gerardus Poos, molenaar van beroep. (Hij was een broer v/d vrouw van Vincentius Lambertus). Zij overleed te Tilburg op 27 augustus 1915.

 

09.015 Johanna Frederika van Riet, geboren te Beers op 3 januari 1858 en aldaar overleden op 6 april 1858.

 

43a43b43c

 

Enkele bidprentjes uit het gezin van Wilhelmus A. van Riet.

 

44a

44b


Een uittreksel uit het huwelijksregister van Wilhelmus Arnoldsz.van Riet en Cornelia Kemps.

 

44c

 

Het portret van Wilhelmus A. van Riet