07.046 Gerrit Cornelis van Riet. Zoon van 06.031

 

Hij werd geboren te Rotterdam op 14 oktober 1842 en was van beroep opzichter bij de Staats-Spoor­wegen en woonde in verschil­lende plaatsen van ons land o.a. Rotterdam, Meppel, Tiel, Geertruidenberg, Cuyk, Roermond en Nijmegen. Hij trouwde te Rotterdam op 22 april 1874 met Sijgje Martina Verschoor, die geboren was te Rotterdam op 24 december 1845. Telkens als Gerrit werd overgeplaatst verhuisde het gezin mee. Gerrit overleed te Rotterdam op 22 oktober 1908. Sijgje overleed te Woerden op 11 juni 1923.

 

Uit hun huwelijk zijn geboren;

 

08.083 Anna Bastiana van Riet, geboren te Roermond op 16 september 1874. Zij trouwde te Rotterdam op 6 augustus 1915 met Carl Friedrich Sibben. Het gezin verhuisde naar Amersfoort op 11 september 1915.

 

08.084 Sientje Martina van Riet, geboren te Roermond op 6 decem ber 1875. Zij was huismeesteresse van beroep. Zij vertrok van Rotterdam naar 's Gravenhage op 15 december 1912, om als huismeesteresse te werken ten huize van Hare Majesteit Koningin-moeder Emma op het paleis aan het Lange Voorhout. Zij vertrok op 3 mei 1923 naar Meppel, waar haar ouders toen woonachtig waren.

 

08.085 Adriana Carolina van Riet, geboren te Roermond op 18 februari 1879. Zij was onderwijzeres van beroep en op 4 januari 1900 vertrekt zij naar Katwijk a/d Rijn. Zij gaat op 20 maart 1908 met de moeder naar Rotterdam.

 

08.086 Karel Johannes van Riet, geboren te Roermond op 12 december 1881.

 

08.087 Maria Hendrika van Riet, geboren te Roermond op 26 februari 1885. In 1911 was zij bij haar moeder in Rotterdam woonach­tig.

 

 

De rouwadvertentie bij het overlijden van Gerrit Cornelis van Riet.