07.042 Jacob van Riet. Nieuw Zoon van 06.027

 

Hij is geboren en N.H. gedoopt te Goes op 6 januari 1832. Hij was schoenmaker van beroep. Hij trouwde te Goes op 16 april 1857 met Adriana Catharina Polfliet, die geboren was te Goes op 12 april 1834, naaister van beroep en dochter van Francois Polfliet (overleden) en Helena Catharina Anspach, ziekenmoeder en inwoon­deresse tot Goes. Jacob overleed te Goes op 5 januari 1875. Adriana overleed te Goes op 9 november 1889.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

08.066 Gerardus van Riet, geboren te Goes op 24 november 1857.

 

08.067 Catharina Helena van Riet, geboren te Goes op 3 september 1859. Zij trouwde te Middelburg op 9 november 1894 met Maarten Kort, die geboren was te Nieuwerkerk op 29 november 1864. Catharina overleed te Goes op 3 mei 1944.

 

08.068 Cornelia van Riet, geboren te Goes op 11 mei 1861. Verdere gegevens staan niet vermeld.

 

08.069 Franciscus van Riet, geboren te Goes op 28 juni 1862. Van beroep was hij schoenmaker te Kloetinge. Hij trouwde te Goes op 15 mei 1890 met Willemijn Staal, die geboren was te Kapelle op 5 augustus 1865. Het huwelijk werd te Kloetinge op 8 november 1932 ontbonden. Franciscus overleed te Goes op 31 oktober 1943. Er zijn uit hun huwelijk geen kinderen bekend.

 

08.070 Maria van Riet, geboren te Goes op 29 april 1864 en aldaar overleden op 8 februari 1866.

 

08.071 Jacob van Riet, geboren te Goes op 15 april 1866.

 

08.072 Adriaan Frederik van Riet, geboren te Goes op 8 december 1868.

 

08.073 Maria van Riet, geboren te Goes op 12 maart 1871. Verdere gegevens staan niet vermeld.

 

08.074 Johanna Anna van Riet, geboren te Goes op 19 maart 1873. Verder zijn gegevens vermeld.

 

08.075 Willem Frederik van Riet, geboren te Goes op 12 juni 1875. Hij was werknemer en later bewoner van "Walden" bij Bussum. Uit Goes bracht hij zijn aanstaande, Jannetje Meyler mee, die geboren was in 1876. Zij huwden op 1 maart 1900 te Goes en zij kregen 2 kinde­ren. Enige informa­tie vinden wij bij zijn broer Adriaan Frede­rik.