06.030 Cornelis van Riet. Zoon van 05.018

 

Hij werd geboren en Geref.gedoopt te Steenbergen op 20 september 1807. Van beroep was hij schoenmaker. Hij huwde voor de eerste maal te Steenbergen op 12 april 1832 met Adriana Philippina Clasina Kuyl, geboren te Steenbergen in 1805, als dochter van Antony Jan Kuyl (huisschilder) en van Joanna Cordina Beemner (wollennaaister) beiden uit Steenbergen. Adriana overleed 13 oktober 1849 te Middelburg, waar het gezin naar verhuisd was. Cornelis of Kornelis hertrouwde te Middelburg op 6 november 1850 met Maatje Makkers, geboren te Middelburg ± 1805, van beroep dienstbode, dochter van Jan Makkers en Dina Smits, beiden binnen de stad Middelburg toen reeds overleden. Maatje overleed Middelburg op 14 september 1883. Cornelis overleed te Middelburg op 24 april 1876

 

Uit het eerste huwelijk is geboren:

 

07.043 Antony Jan van Riet, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1835. (In de geboorte akte nr.149 dd 24-10-1835 Steen­bergen, staat als moeder vermeld; Joanna Philippina Clasina Kuyl).

 

 

Maatje van Riet-Makkers op hoge leeftijd.