06.027 Gerrit van Riet. Zoon van 05.018

 

Hij werd geboren en Nederlands Hervormd gedoopt te Steenbergen op 8 april 1800. Hij was molenbouwer/timmerman van beroep en vertrok in 1822 van Steenbergen naar Goes. Op 7 juni 1824 trouwde hij te Poort­vliet met Cornelia Potter. Zij was de dochter van Jacob Pieter Potter en Janna Sadelaar. Zij was geboren te Poortvliet en winkelierster van be­roep. Na het huwelijk vestigde het gezin zich te Goes. Gerrit overleed op 3 februari 1855 te Goes. Cornelia, zijn echtgenote stierf aldaar op 26 februari 1873.

 

Uit hun echt werden geboren:

 

07.037 Maria Anna van Riet, geboren te Goes op 19 april 1825. Zij overleed aldaar op 2 september 1826.

 

07.038 Johanna Maria van Riet, geboren te Goes op 17 december 1826. Zij trouwde te Goes op 2 mei 1850 met Marinus Goossen, oud 26 jaar en van beroep broodbakker, zoon van Francois Goossen en Maria Louise Everhard.

 

07.039 Willem Frederik van Riet, geboren te Goes op 9 augustus 1828.

 

07.040 Jacob van Riet, geboren te Goes op 22 april 1830. Aldaar overleden op 15 november 1830.

 

07.041 Maria van Riet, geboren te Goes op 22 april 1830. Zij was het tweelingzusje van Jacob. Zij trouwde op 3 augustus 1854  te Goes met Izaak Wessels, geboren en wonende te Goes, oud 25 jaar, van beroep kantoorbediende en zoon van Piet Wessels (leur­der) en van Huybregtje Cornelia van den Berge, beiden uit Goes. Maria overleed te Goes op 23 september 1892.

 

07.042 Jacob van Riet, geboren te Goes op 6 januari 1832.


Enkele kanttekeningen van de genealoog. Hij noemt Gerrit van Riet de Stamvader van de Zeeuwse tak. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging kwam hij in contact met de Hr. Witte uit Kapelle, secretaris van Zeeuwse Genealogi­sche Werkgroep(en), die hem fantastisch geholpen heeft. Hij is veel dank verschuldigd voor de spontane hulp en medewer­king door en via hem ondervonden. Tot slot schrijft hij: Alhoewel thans beschikkende over diverse families van Gerrit van Riet en Cornelia Potter, is nog veel te doen aan de sociale documen­tatie, over hun beroepen, maatschappe­lijk leven, etc.

 

De stukken bestuderende meen ik echter, dat ook Gerrit's broer Cornelis van Riet, genoemd mag worden als Stamvader van een (tweede) Zeeuwse tak. Ergo, wellicht is hun beider vader, Willem Frederik van Riet, aan te duiden als "De" Stamvader der Zeeuwse takken.