06.005 Martinus Antony van Riet. Zoon van 05.001

 

Hij is geboren en R.K. gedoopt te Son op 24 september 1756. Van beroep was hij schoenmaker en leerlooier. Hiernaast was hij schepen en beŽdigd Achtman van Son. Vanaf 1794 tevens Burgemees- ≠ter van Son en Breugel. Hij huwde (voor de eerste maal) voor de schepenen van Mierlo op 2 juni 1782 met Hendrica van Goor, die R.K. gedoopt was te Mierlo. Zij overleed te Son omstreeks 1806. Hij huwde ten tweede male op 4 mei 1807 te Son met Elisabeth van der Heyden, R.K. gedoopt te Mierlo. Getuigen waren toen Antony van Riet en Joanna Sanders. Martinus overleed te Son op 17 april 1829.

 

Uit het eerste huwelijk zijn geboren:

 

07.016 Antonia van Riet, R.K. gedoopt te Son op 4 mei 1787. Zijtrouwde R.K. te Son op 2 augustus 1817 met Egidius Cras, die geboren was te son 22 juni 1789. Het beroep van Egidius was kleer≠maker. (Het gezin had 8 kinderen waarvan er 5 vÚÚr hun10-de jaar overleden). Antonia stierf op 10 januari 1865 te Son.

 

07.017 Anne Marie van Riet, R.K. gedoopt te Son op 6 oktober 1789. Zij trouwde te Son 31 oktober 1813 met Willem Borghouts, die geboren was te Son op 5 oktober 1792 en R.K.gedoopt. Zij overleed te Son op 17 december 1858.

 

07.018 Wilhelmus van Riet, R.K. gedoopt te Son op 21 januari 1791. Hij overleed op 6 september 1793.

 

07.019 Henricus Maartensz.van Riet, R.K. gedoopt te Son op 5 november 1792. Verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

 

07.020 Wilhelmus Maartensz.van Riet, R.K. gedoopt te Son op 10 april 1794.

 

07.021 Adriana van Riet, R.K. gedoopt te Son op 18 april 1798. Zij trouwde op 2 november 1827 te Son met Gerard Borghouts Hij is een broer van Willem, die met Anne Marie getrouwd was. Hij was R.K. gedoopt te Son op 8 december 1797 en landbouwer van beroep. Het gezin telde 7 kinderen. Zij overleed te Son op 27 april 1861. Hij op 26 mei 1877.

 

Uit het tweede huwelijk werd geboren;

 

07.022 Antoinette van Riet, R.K. gedoopt te Son op 7 januari 1809. Zij was van beroep naaister en overleed op 10 februari 1872.

 

 

Uit het huwelijksregister van de RK-kerk te Son.