06.003 Henricus (Antonyz)van Riet. Zoon van 05.001

 

Hij werd geboren en R.K.gedoopt te Son op 5 juni 1753. Hij was timmerman van beroep en tevens Schepen en President-schepen te Son. Hij overleefde drie echtgenotes en stierf te Son op 11 sept.1797. Hij trouwde voor de eerste maal in Son op 24 juni 1781 met Walterina Vogels. Zij overleed op 2 december 1785. Hij hertrouwde te Son op 3 oktober 1786 met Anna Maria van Goor. Getuigen waren, Didericus van Hoof en Wilhelmus van Riet. Zij overleed te Son op 2 juni 1788. Tenslotte trouwde hij te Son op 3 mei 1789 met Anna Smulders. Getuigen waren toen, Elisabeth Hoefnagels en Henrica Harps/Harfs.

 

Uit de eerste echt zijn geboren:

 

07.009 Petrus van Riet. R.K. gedoopt te Son op 1 april 1782. Hij overleed te Son op 5 november van 't zelfde jaar.

 

07.010 Anna Maria van Riet. R.K. gedoopt te Son op 12 maart 1784. Zij is te Helmond overleden op 4 oktober 1869, als weduwe van Van Hoitum.

 

Uit het tweede huwelijk is geboren;

 

07.011 Antonia van Riet. R.K. gedoopt te Son op 27 mei 1788. Zij overleed enkele maanden later op 19 november 1788.

 

Uit het derde huwelijk zijn voortgekomen;

 

07.012 Antony van Riet. R.K.gedoopt te Son op 12 april 1790.

 

07.013 Walterina (Woutrien) van Riet. R.K. gedoopt te Son op 8 september 1791. Zij overleed op 1 mei 1792.

 

07.014 Joannes van Riet. R.K. gedoopt te Son op 8 september 1792. Hij overleed enkele weken later, op 20 oktober 1792.

 

07.015 Henrica (Hendrien) van Riet. R.K. gedoopt te Son op 6 juni 1798. In 1821 is zij dienstbode in Eindhoven.

Blijkens een notariŽle akte dd 13/12/1821, wordt aan Antony van Riet, timmerman, wonende te Geldrop en aan Hendrien, dienstmeid te Eindhoven, volgens provisionele verkoping uit de nalatenschap van de moeder Anna Smulders, wed. van wijlen Hendricus van Riet, van een perceel gelegen onder Breugel genaamt "de Hooge Wei", groot 33 roeden en tien ellen, een uitkering gedaan, etc. etc. De verkoping vond plaats in de herberg van Antonie v.d.Laar door notaris Samuel van Hove.