05.028 Albertus van Riet. Zoon van 04.017

 

Hij is Gereformeerd gedoopt te Asten op 24 juni 1792. Als lidmaat werd hij aangenomen op 9 februari 1810 te Asten. Hij was Ontvanger der Convoijen en Licenten te Asten. Hij trouwde te Asten, op 13 september 1816, met concent, na een daartoe gehouden familieberaad voor het Vredesgerecht van Boxtel, met Antoinette Wilhelmina de Gier, die geboren was te Dungen op 7 december 1797 en de dochter was Adrianus de Gier (notaris te Dungen) en van Mechalina Couwenbergh. Het gezin vertrok met attestatie op 30 december 1816 naar Oyen bij Vierlingsbeek.

 

Uit de Huwelijksboeken van Asten blijkt dat in verband met de minderjarigheid van de bruid en het feit dat haar beide ouders overleden waren, een familieraad bijeen kwam. Voor het Vredesge­recht van Boxtel verschenen:

1) Martinus Zijne de Gier, notaris te Berlicum.

2) Peter Wouter Hofmans, ontvanger te Berlicum.

3) Antony van Lasteren.

4) Hendrik Hartman, schoolmeester te Berlicum.

5) Cornelis Middelkoop, particulier uit Nieuw Kuijk.

6) Jacobus Crillaerts, burgemeester van Berlicum.

 

Het is niet bekend of uit het huwelijk kinderen zijn geboren.