05.021 Gerardus Leendertz van Riet. Zoon van 04.017

 

Hij werd geboren en Gereformeerd gedoopt op 27 oktober 1776 te Asten. Rond 1798 werd hij Overste van het "Eerste Bataljon Waldekkers". Kort hierna werd hij benoemd tot secretaris van Deurne en notaris Later volgde zijn benoeming tot Maìre (Burgemeester) van Deurne. Binnen de Hervormde Gemeente van Deurne en Liesel bekleedde hij ondermeer de functie van Ouderling. Zo was hij in die functie op 21 maart 1805 aanwezig bij de R.K.-doop "Op de Moerdijk". Waarbij onder andere Joanna Jacoba Petronella Herkenbach, de dochter van Frans Adolf Herkenbach en Petronella van Wallsum aanwezig was.

 

Hij ging op 4 januari 1800 in ondertrouw en huwde op 19 jan. 1800 te Deurne met Carolina Leonardy (of Leonardi), die Geref.gedoopt was te Deurne op 19 september 1779 en de dochter was van Christi- aan Leonardy en van Maria Katharina Höhnlin. Ten tijde van de doop van Carolina was haar vader Kolonel in het Regiment van Waldeck. In het doopboek wordt hij omschreven als: "Overste van het Eerste Regiment Waldekkers". Gerrit en Carolina woonden in een der mooiste huizen van Deurne. Het is de woning van de vroegere Overste der Waldekkers, de over- leden secretaris van Deurne, Adriaan Albert van Noort. Het huis was geheel in Lodewijk de veertiende stijl ingericht. Hij was een zeer welvarend man en kocht in 1836 de in 1721 gebouwde bierbrouwerij De Rietmusch. Carolina overleed hier op 9 december 1831. Gerardus overleed te Deurne op 7 februari 1850.

 

Uit hun echt werden geboren:

 

06.033 Leonarda(Leonora) van Riet, Geref. gedoopt te Deurne op 30 april 1800. Deze doop vondt plaats op de 'Galterij van het Groot Kasteel Deurne'.

 

06.034 Lodewijk van Riet, Geref. Gedoopt te Deurne op 11 december 1801. Hij werd ten doop gehouden in de oude Raadskamer van Deurne. Helaas overleed hij te Deurne op 3 november 1809.

 

06.035 Georgelina Christina van Riet, Geref. gedoopt te Deurne op  27 juni 1803. Haar doop vond plaats op de galerij van het Groot Kasteel. Zij overleed ongehuwd te Deurne op 11 december 18­68.

 

06.036 Maria Catharina van Riet, Geref. gedoopt te Deurne op 11 juli 1804. Haar doop vond eveneens plaats op de galerij van het kasteel. Zij overleed ongehuwd te Deurne op 9 maart 1874.

 

06.037 Frederik Willem Adriaan van Riet, Geref. gedoopt te Deurne  op 8 december 1806. En ook zijn doop had plaats op de Galerij van het Groot Kasteel te Deurne.

 

06.038 Louisa van Riet, Geref. gedoopt te Deurne op de negentien­ de van de Herfstmaand 1810. Haar doop vond plaats in de oude Raadskamer te Deurne.

 

06.039 Charles Louis (Karel Lodewijk) van Riet, Geref. gedoopt te  Deurne op 19 januari 1813. Hij volgde zijn vader op als notaris van Deurne. Op 13 augustus 1856 kocht hij de helft van de "Heerlijkheid Vlierden". Slechts enkele jaren later verkocht hij zijn deel weer, in een publieke verkoping op 22 juni 1859 te Asten. Koper was Arnoldus Joosten uit Vlierden, die optrad namens zijn broers, zuster en zwager, Peter Prinsen, molenaar te Asten. Hij (Karel Lodewijk) overleed ongehuwd te Deurne op 9 november 1880. Zijn graftombe is nog te zien ter linkerzijde naast het oude Gereformeerde kerkje van Deurne.

 

06.040 Charles (Carel) Theodorus van Riet, Geref. ged. te Deurne  op 20 juli 1815.

 

06.041 Johanna Petronella van Riet, Geref. gedoopt te Deurne op 7 mei 1817. Ze overleed 6 maanden later op 13 november 181­7.

 

20a

20b

 

Enkele dagbladannonces.