05.018 Willem Frederik van Riet. Zoon van 04.016

 

Hij werd geboren en Geref. gedoopt te Nispen op 26 april 1767. Tijdens zijn leven was hij Deurwaarder te Steenbergen. Hij trouwde voor de Schepen-Commissie te Steenbergen op 15 decem- ber 1799 met Maria Anna Raats, die Rooms Katholiek gedoopt was op 2 juli 1755 als dochter van Cornelis Raats en Johanna van Oir­schot. Hij stierf op 73-jarige leeftijd op 17 juli 1840 te Steenbergen. Zij overleed te Steenbergen op zondag 1 januari 1843 om 12.00 uur in de middag.

 

Uit hun huwelijk werden geboren:

 

06.027 Gerrit (Gerardus) van Riet, Nederlands Hervormd gedoopt te Steenbergen op 8 april 1800.

 

06.028 Johanna van Riet, Rooms Katholiek gedoopt te Bergen op Zoom 29 januari 1805. Verdere gegevens over haar ontbre­ken.

 

06.029 Antony Jan van Riet, volgens bepaalde onderzoeking zou hij in 1806 zijn geboren. En later zijn gehuwd met Johanna  Philippa Clasina Kuyl, dochter van Antony Jan Kuyl, huisschilder van beroep. Onze Genealoog tekent hierbij aan dat hij hieromtrent niets heeft kunnen achterhalen. Volgens het Gemeente-archief van Steenbergen huwde Kornelis, zijn broer, op 12 april 1832 met deze Johanna Kuyl.

 

06.030 Kornelis van Riet, geboren te Steenbergen op 20 september 1807.

 

06.031 Carel van Riet, geboren te Steenbergen op 16 november 1815.

 

06.032 Johannes Pieter van Riet. Deze naam komt in sommige overzichten voor, echter zonder enige nadere beschrijving. Zijn bestaan is dus zeer twijfelachtig.

 

 

 

Het Gemeentewapen van Steenbergen.