05.014 Reijnier van Riet. Zoon van 04.009

 

Geboren en gedoopt te Budel in of omtrent 1774. Tijdens zijn leven was hij bouwman ofwel landbouwer te Budel. Hij trouwde R.K. te Budel op 9 november 1802 met Maria Catharina Spreeuwenbergh, die geboren en R.K.gedoopt was te Budel op 1 december 1777, als dochter van Henricus Spreeuwen­bergh en van Johanna Maria van Binsel. Bij haar doop waren Antonius Spreeuwenbergh en Antonia Peters-Schepers peter en meter. Het noodlot sloeg hard toe toen in 1829, de man en vier van de kinderen overleden aan 'Rotkorse', rode loop of dysenterie (met bloedontlasting). Door de besmettelijkheid durfde geen van de buren het gezin te helpen. Toen de dokter aan de gemeente om hulp vroeg wist deze niet goed hoe te helpen, want het gezin behoorde namelijk niet tot de 'armoedige klasse'. Reijnier overleed te Budel op 25 januari 1829. Maria overleed te Budel op 11 juni 1842.

 

Uit hun huwelijk zijn geboren:

 

06.018 Johannes van Riet, R.K. gedoopt te Budel op 3 mei 1803. Peter en meter waren Jan van Riet en Jennemi van Binsel.

 

06.019 Henricus van Riet, R.K. gedoopt te Budel op 7 juni 1806. Bij zijn doop waren Henricus Spreeuwenbergh en Maria Gerven getuigen. Hij overleed ongehuwd te Budel op 30 januari 1829. 06.020 Anna Maria van Riet, R.K. gedoopt te Budel op 4 december 1808. Peter en meter bij de doop waren; Petrus Spreeu­wen­bergh en Maria van Riet. Zij overleed ongehuwd te Budel op 2 februari 1829.

 

06.021 Joanna Maria van Riet, R.K. gedoopt te Budel op 29 januari 1810. Zij werkte korte tijd als dienstbode. Zij overleed ongehuwd op 3 februari 1829.

 

06.022 Peter van Riet, R.K. gedoopt te Budel op 27 september 1811. Ook hij overleed op 3 februari 1829 te Budel.

 

06.023 Joanna Maria van Riet, R.K. gedoopt te Budel op 26 septem­ber 1813. Zij trouwde op 22 april 1837 te Budel met, Gerard Hensen. Deze was landbouwer van beroep, oud 24 jaren en de zoon van Gerard Hensen en van Hendrina Theeuwen, beiden ten  tijde van het huwelijk reeds overleden. Joanna overleed te Budel op 15 mei 1874.

 

06.024 Catharina van Riet, geboren en RK. gedoopt te Budel op 25 november 1815. Geen verdere gegevens.

 

06.025 Wilhelmina van Riet, geboren en RK. gedoopt te Budel op 4 juni 1818. Peter: Hendrik Spreeuwenbergh, landbouwer. Meter: Joseph Sack, slijtersknecht. Zij overleed te Budel op 14 september 1819.

 

06.026 Reynier van Riet, geboren en RK. gedoopt Budel op 24 december 1821.