05.001 Antony Willems van Riet. Zoon van 04.001

 

Hij werd geboren en R.K.gedoopt te Son op 17 mei 1724. In zijn leven was hij ondermeer Schepen en Armmeester van Son. Van hem is bekend dat hij woonde in "De Straat" te Son. Hij overleed op 28 mei 1783 in zijn woonplaats. Hij trouwde te Son op 19 januari 1749 in de R.K. kerk met Helena Petrus Ra(a)ymaekers. Getuigen bij dit huwelijk waren Adam van den Geesthuysen en Petronella van de Nieuwenhuysen. Helena overleed te Son op 7 februari 1763.

Waarschijnlijk is Antony Willems van Riet opnieuw getrouwd te Son met Geertruy van Roy. Zekerheid hierover is (nog) niet verkregen.

 

Uit het huwelijk met Helena zijn geboren:

 

06.001 Paulina van Riet, R.K.gedoopt te Son op 30 november 1750. Zij trouwde R.K. te Neunen op 28 januari 1781 met Gerardus van Dueren, geboortig uit Nuenen. Getuigen waren Martinus van Roy en Judoca van Rysel.

 

06.002 Wilhelmus van Riet, R.K.gedoopt te Son op 2 oktober 1751.

 

06.003 Henricus van Riet, R.K.gedoopt te Son op 5 juni 1753.

 

06.004 Petrus van Riet, R.K.gedoopt te Son op 23 november 1754 en aldaar (ongehuwd) overleden op 5 november 1781.

 

06.005 Martinus van Riet, R.K.gedoopt te Son op 24 oktober 1756.

 

06.006 Johannes van Riet, R.K.gedoopt te Son op 20 november 1758. Hoewel de genealoog aangegeven heeft dat er een vervolg over  hem bestaat, heb ik zulks niet in zijn verzameling aange­troffen.

 

Uit de oude kerkrekeningen blijkt dat:

Op 23 december 1759, op 20 augustus 1765, alsook op 23 juni 1766 een kind van Antony van Riet en Helena van Riet-Raymaekers te Son werd begra­ven.

 

19


De Ondertrouw- en Huwelijksacte voor het Schepengericht van Antony Willems van Riet en Helena Peters(dr) Raaijmakers.