04.017 Leendert van Riet. Zoon van 03.003

 

Hij is geboren en Geref.gedoopt te Asten op 3 april 1735. Als lidmaat werd hij aangenomen op 27 september 1756. Hij was Schepen en President-Schepen van de Heerlijkheid Asten van 1748 tot1772. Verder Loco-Secretaris van 1774 tot 1778 en Kerkmeester van 1759 tot 1796. Hij overleed te Asten op 6 augustus 1814. Hij ging op 6 jan. 1776 in ondertrouw en huwde op 24 januari 1776 voor schepenen te Middelbeers met: Maria Catharina Backer, die geboren was te Oost-West-Middelbeers en Roomsch Katholiek gedoopt was op 15 maart 1750. Zij was dochter van Willem Backer, school- meester te Oostelbeers en van Dorothea Bijnen. Maria kwam decem- ­ber 1775 met attestatie van de 'Beerzen' naar Asten en overleed aldaar op 61-jarige leeftijd op 28 november 1811.

 

Uit hun huwelijk kwamen voort;

05.021 Gerard(us of Gerrit) van Riet, Geref.gedoopt te Asten op 27 oktober 1776.

 

05.022 Willem Adrianus van Riet, Geref. gedoopt te Asten op 1 januari 1778. Hij verhuisd op 23 maart 1809 naar Hilvaren-  beek waar het spoor ophoudt.

 

05.023 Anna van Riet, Geref.gedoopt te Asten op 30 januari 1780. Verdere gegevens zijn over haar niet gevonden.

 

05.024 Dorothea van Riet, Geref. gedoopt te Asten op 9 juli 1782. Zij is aldaar overleden op 9 december 1782. (5 maanden oud).

 

05.025 Dorothea van Riet, Geref.ged. te Asten op 25 juli 1784. Zij overleed (ongehuwd) aldaar op 22 januari 1816.

 

05.026 Johannes Petrus van Riet, Geref.ged. Asten op 10 juni 1787  Doopgetuigen waren Johannes van Riet (broer van de vader) en  Petronella Cloekenberg (of Clockenberg). Hij is op 1 mei 1800 te Asten overleden.

 

05.027 Cornelia Catharina van Riet, Geref.gedoopt te Asten op 1 januari 1790. Zij trouwde te Asten op 10 mei 1817 met Maurits Antony van Eijmeren, beampte der Convooien en Licenten te Hardenberg, die de zoon was van Diedericus   Hermanus van Eijmeren en Jacoba Wilmink en Geref.gedoopt   te Erp op 5 april 1789.

 

05.028 Albertus van Riet, Geref.ged. te Asten op 24 juni 1792.

 

05.029 Petrus van Riet, N.H. ged. te Asten op 10 oktober 1787 ?  Het is uiterst twijfelachtig dat deze Petrus tot dit gezin behoorde. Mede gelet op het feit dat hij later met een vraagteken aan de lijst van de genealoog is toegevoegd en de geboortedatum die maar 5 maanden na de geboorte van Johannes ligt alsook het verschil in godsdienst.

 

18a

18b


De akte van ondertrouw en de Huwelijksbevestiging van Leendert van Riet en Maria Catharina Backer.