04.016 Gerard(-us/Gerrit) van Riet. Zoon van 03.003

 

Hij werd geboren en Geref.gedoopt op 17 april 1733 te Asten. Doopheffers waren Jonckheer Jan de Zeeland(t) en Johanna de Zeeland(t). Hij werd als lidmaat ingeschreven te Asten op 3 april 1754. In Asten was hij enkele jaren Schepen en Deurwaarder. Hij vertrok met attestatie op 30 april 1760 naar Nispen. Vanaf deze datum oefende hij te Nispen het ambt uit van Tollenaar en Deurwaar­der. Hij trouwde te Nispen op 4 januari 1761 met: Maria Eleanora Huysmann, die geboren was in Augusten­burg,(het huidige Augsburg bij Munchen Dld.), zij was de weduwe van Chris­tiaan Chraag en woonde in Zundert. Het huwelijk van Maria met Christiaan staat opgetekend in het Ned.Herv.Kerk-register te Zundert onder nr.39 dd 15-12-1760 en het huwelijk met Gerrit staat vermeld in het Trouwboek van de Neder Duitsch Geref.Gemeente te Nispen onder nr 51 dd 4-1-1761.

 

Uit hun echt zijn geboren:

 

05.015 Anna Helena van Riet, Geref.gedoopt te Nispen op 13 sep­ tember 1761 Zij trouwde te Nispen op 9 mei 1790 met Johannes  Phi­lippus Seybel, geboren te Wouw op 27 okt.1765. Hij was  onder­wijzer te Nispen en eerder gehuwd geweest met Anna Bar-  ba­ra Hagen. Hij o­verleed te Roosendaal op 9 jan.1827.  Anna Helena overleed te Wouw op 4 december 1835.

 

05.016 Gerhardina van Riet, Geref.gedoopt te Nispen op 31 juli  1763 Zij was twee maal gehuwd 1: met Cornelis Paasen. En 2: met Cornelis Bierens. Zij overleed 7 december 1848.

 

05.017 Petronella van Riet, Geref.gedoopt te Nispen op 4 juli  1765. Zij trouwde te Nispen op 10 april 1781 met Carel Broothagen, die geboortig was van Bergen op Zoom.

 

05.018 Willem Frederik van Riet, Geref.gedoopt te Nispen, op 26 april 1767.

 

05.019 Johanna van Riet, Geref.gedoopt te Nispen op 10 september  1769. Zij trouwde te Nispen op 14 juni 1795 met Pieter Seve­rijns, die geboren was in Maastricht en Onderluitenant der Artillerie was onder het commando van Capteyn H.E.Blan­cken­ steyn.

 

05.020 Christina van Riet, Geref.gedoopt te Nispen op 12 februari  1772. Van haar is niet meer beschreven als de datum van haar overlijden; 8 januari 1848 te Roosendaal.