01.001 De Grote Onbekende Voorvader.

 

Slechts weinig is ons bekend uit het grijze verleden van het geslacht van Riet.

 

Uit de oude handgeschreven stukken die ik eind 1995 van mijn oom Paul in mijn bezit kreeg heb ik het volgende kunnen opmaken:

 

Rond 1600 zou in de omgeving van Zaltbommel een gezin van Riet woonachtig zijn geweest, maar ondanks al zijn naspeuringen is er geen bruikbaar gegeven, in welk archief dan ook, gevonden.

De enige aanduiding die hij meent gevonden te hebben is, dat de echtgenote mogelijk ene Margaretha is, wier achternaam in nevelen gehuld is gebleven.

 

Waarschijnlijk zou dit echtpaar de ouders zijn van:

 

02. 001 Aelbert van Riet, die geboren is tussen 1625 en 1635.

 

02.002 Johannes van Riet, die geboren is tussen 1625 en 1635. Er zijn geen verdere gegevens over hem. Hij wordt genoemd als trouwgetuige bij een van de kinderen van Aelbert.

 

Zeker is dat de naam 'Van Riet' toen reeds meerdere eeuwen bestond zowel in de Noordelijke alsook in de Zuidelijke Nederlanden.

 

Reeds ± 1400 kwam van Brugge ene Jan van Riet, ook van Ryt of van Arundine genaamd, die later Carmeliet en Wij-bisschop werd.

 

Deze verzorgde regelmatig Vasten- en Boetepreken in Utrecht.

 

Ook noteert Oom Paul een Johannes Petruszn. van Riet geboren rond 1575 en in 1668 te Asten overleden, wiens geslacht hij tot circa 1980 beschreven heeft. Er bestaat een theorie dat "onze" van Riet toch uit Son of Asten afkomstig zou zijn, maar tijdens de Spaanse invallen in de 80-jarige oorlog uitgeweken is naar veiliger oorden boven de rivie­ren en zich tijdelijk in Zaltbommel heeft gevestigd. Naar deze mogelijkheid wordt door Ton van Riet uit Gemert nog naarstig onderzoek gedaan.

 

3                   

 

Gezicht op "Salt Bommel" in begin 1600.