Dit is de website van Ronald van Riet

Deze website is gewijd aan de stamboom van de van Rieten, oorspronkelijk in sierlijk handschrift samengesteld door oom Paul uit Uden, later tot boek verwerkt door neef Wim uit Zevenaar/Babberich en door mij tot website verwerkt zodat hij beter toegankelijk en beter te onderhouden is. De stamboom start met onze grote onbekende stamvader.

Deze website is nog in aanbouw: op dit moment zijn alle van Rieten tot en met de negende generatie opgenomen, wanneer een volgende uitbreiding komt, is helaas nog niet bekend.

De navigatie is nog wat elementair: met gebruik van de nummers uit het boek kan direct naar een pagina worden gesprongen. Het nummer van de generatie moet door een letter vervangen worden, dus 01 wordt A, 02 wordt B etc. Als voorbeeld voor onze stamvader 01.001 kunt u www.van-riet.nl/A001.htm invoeren. Zijn zoon Aelbrecht van Riet is via www.van-riet.nl/B001.htm te bereiken. Verwijzingen binnen de tekst zijn allemaal rechtstreeks aan te klikken zodat u gemakkelijk en snel tussen ouders en kinderen kunt navigeren.

Inmiddels heb ik ingangen gemaakt op geboortedatum en op initialen, maar omdat dat nogal grote bestand werden, heb ik deze in delen opgeknipt om het laden van deze bestanden niet te lang te laten duren:

1600-1799

1800-1849

1850-1874

1875-1899

1900-1924

1925-1949

1950-1974

1975-heden

 

initialen A

initialen BC

initialen DEF

initialen GHI

initialen JKL

initialen MNO

initialen PQR

initialen STUV

initialen WXYZ

De geboortedata staan in oplopende volgorde, in het formaat jaar maand dag. Wanneer alleen dag of maand niet bekend zijn, is hier een nul voor genomen. Dan volgt het geslacht (M/V/) en de voorletters, met als laatste de link naar de pagina waar deze persoon op staat. Dit is in veel gevallen de pagina van de vader: van meisjes en van veel kinderen die niet volwassen zijn geworden of die geen eigen gezin hebben gesticht, is geen eigen pagina opgenomen, maar deze van Rieten staan wel allemaal in de index op geboortedatum.

Hetzelfde geldt min of meer voor d eindexen op initialen. Deze staan alfabetisch, dan op jaar en maand van geboorte. Aangezien de software die ik gebruik om deze tabellen te onderhouden (Microsoft Word) maximaal op drie kolommen kan sorteren, kan ik niet ook nog op dag sorteren, maar dat zal in de praktijk waarschijnlijk geen probleem opleveren.

Ik houd me aanbevolen voor suggesties en wijzigingen, maar deze mogen ook naar het bekende adres van Wim in Babberich worden gestuurd.

Mocht u interesse hebben in ook zon mooi e-mail adres uwnaam@van-riet.nl, neem dan even contact met mij op: ronald@van-riet.nl.